ศูนย์ผลิตภัณฑ์
PRODUCT CENTER

Linux top

เวลาปล่อย:2023/01/21 คลิก:

topLinuxWindows

(uptime) load average: 0.02, 0.03, 0.00

load average5CPU5

:159 total, :1 running, :157 sleeping, : 1 stopped, : 0 zombie

0.0%siSoftware Interrupts CPU

1012288k total, 234464k used, 777824k free, 24084k buffers

614396k total, 0k used, 614396k free, 72356k cached

topswapusedswap

freelinuxfree

VIRT kbVIRT=SWAP+RES

RES kbRES=CODE+DATA

S D= R= S= T=/ Z=

top1CPU41

id2419toptopruningy

4.shift + shift +

shift + ,%MEM

h k i q r S s s fF oO l m t CPU c M P CPU T / W ~/.toprc

-------------------------------------------

:

上一篇:Herkunft

下一篇:Golden Village

Back